SİSTEM GÜVENLİĞİ

Sistem GüvenliğiSistem Güvenliği, yetkisiz programların, kişilerin ya da alt sistemlerin, sistemin anahtar süreçleri ya da kaynakları üzerinde erişim ve kontrol sağlama becerisini engellemek üzere kurgulanmıştır. Dereka sizlere sistem güvenlik açıklarınızı tespit etmede ve doğru teknoloji – hizmet ikilisini bir araya getirerek siber zafiyetlerinizi gidermekte yardımcı olur.

Zararlı Yazılımdan Korunma Zararlı yazılımlardan korunma, kurumunuzda hizmet kesintileri ve bilgi mahremiyeti risklerini azaltır. Dereka, siber tehdidi tespit edebilmeniz ve engelleyebilmeniz için gerekli olan alt yapıyı kurar.

Sistem Erişim Yönetimi Rol bazlı erişim imtiyazlarını ve bilgi erişimlerini, kullanıcılara özel ihtiyaçlara göre tanımlamak etkin bir güvenlik yönetimi için çok önemlidir. Dereka, doğru erişim modelini tanımlamada ve uygulamada size yol gösterir.

Zafiyet Yönetimi Sistemlerinizin sağlıklı ve güvenli kullanımı için etkin ve kapsamlı bir Zafiyet Yönetimi planınızın olması gerekir. Dereka, ağınızdaki, sistemlerinizdeki ve yazılımlarınızdaki zafiyetleri düzenli olarak tespit edebilir, sınıflandırabilir, azaltabilir, tedavi edebilir.

Değişim Yöntemi Sistemlerinizin tutarlılığı için, yapılan veya yapılması planlanan tüm değişimlerin, bağlı süreç ve sistemlerin doğru yönetilmesi gerekir. Dereka, sistem değişikliklerinin kritik sistemleriniz üzerindeki etkisini anlamanız ve doğru bir strateji ile değişimi yönetmeniz için yanınızda olur.

Güvenli Platform Katmanları Farklı güvenlik politikalarını yönetmek için güvenli platform katmanlarına gereksinim duyabilirsiniz. Dereka, platform güvenliğini tasarlamanız, tek ya da çoklu güvenlik kontrol mekanizmalarını hayata geçirmeniz için yardımcı olur.