Forensic

Delil ToplamaHızlı soruşturma ve erken durum tespiti, ortaya çıkan zararın azaltılmasındaki en önemli yöntemdir. Saldırı altında bir kurum hızla ağındaki çatlağı tespit etmeli, sızıntının kapsamını ölçmeli, etkilenecek iş fonksiyonlarını ve 3. Partilerini belirlemeli, önceden tanımlanmış düzeltici faaliyetlerini uygulamaya almalı ve ağını tekrar güvenli hale getirmelidir.

Zararlı AnaliziGelecekte başımıza gelecek siber saldırıları anlamanın ve kaçınmanın en iyi yolu mevcut olanları çözümlemekten geçer. Siber güvenlik uzmanları zararlı yazılım analiz araçları kullanarak meydana gelen saldırının yaşam döngüsünü analiz edebilirler. Saldırganın kökenine dair elde edilen detaylar tehdit istihbaratı konusundaki birikimi oluştururlar