Hizmetlerimiz

Sektörel Hizmetler

Devlet kurumları ve Kamu Hizmeti Veren Kurumlar

Siber saldırıları düzenleyenler insandan bağımsız ülkeler, şirketler, makineler yada yazılımlar değiller. Siber saldırıları düzenleyenler tek tek insanlar yani hackerlar. Hackerlar devletleri hedef aldığında, diğer saldırganlarla aynı motivasyona sahipler. Yani para, endüstriyel yada politik sır ve kişisel veri arayışı ile bu saldırıları düzenliyorlar. Bu saldırılardan korunmanın en kritik yöntemi tüm konvansiyonel savaşlarla aynıdır: Düşmanını tanı ve kendini savun. İleri siber saldırılarla mücadelenin temelinde sürekli takip yatar. Potansiyel saldırganlardan, motivasyonlarından ve metotlarından haberdar olmak için küresel tehdit istihbaratını kullanmak şart. Saldırıları fark etmek ve yanıtlamak içinse aylar değil dakikalar önemli. Dereka, tescilli teknolojilerle tehdit istihbaratını, koruma, tespit ve devlet dairelerine yönelik ileri siber saldırılara cevap vermedeki geniş tecrübesiyle harmanlar. Her ölçekteki kurumun bütçesine uygun çözümler genel giderleri azaltırken, güvenlik ekiplerinin üzerindeki verileri yorumlama gibi angaryaları kaldırıp, asıl işlerine odaklanmalarına olanak sağlar.

Dereka’nın sunduğu çözümler, NIST-800 53, Federal Information Security Management Act (FISMA) ve SANS Consensus Audit Guidelines (CAG) gereksinimlerini sağladığı gibi AB, NATO ve ASD ( the Australian Defense Signals Directorate) kurallarına da uyum gösterir.

Perakende Sektörü

Perakendeciler çalışma şekillerini çevrimiçi, gerçek zamanlı ve mobil müşterilere göre dönüştürüyorlar. Dijital dönüşüm ve teknolojinin hayata geçirilmesi perakende sektöründeki rakipler için farklı süreler ve farklı maliyetlere mal olabilmekte. Ancak sorulması gereken önemli soru, perakende şirketleri fazlaca kişiselleştirilmiş kar odaklı yolculuklarında nasıl hem müşterilerini sadık kılmayı hem de müşterilerinin dijital güvenine layık kalmayı başarabilirler.

Günümüzün orta büyüklükteki perakende şirketlerinde bile onlarca farklı tipte, yüzlerce farklı cihaz internet üzerinden müşteriye ait kimlik ve finansal bilgi taşımakta. Bu nedenle hem ülkemizde hem de dünyada sıklıkla perakende şirketleri hedef odaklı siber saldırılara maruz kalırlar. Bilginin ortaya çıkış süreci ise dolaylı zararlar ve derin bir müşteri güven kaybı ile başlar, olası hukuki zararlarla devam edebilir.

Şirketinizin itibarını yıkmak ve rekabet gücünüzü azaltmak niyetindeki saldırganlara karşı elleriniz bağlı değil. Dereka, tescilli teknolojiler sayesinde koruma, tespit ve ileri siber saldırılara cevap vermedeki geniş tecrübesini hizmetinize sunar.

Altyapı Sektörü

Enerji santralleri ve tüm dağıtım şebekeleri (elektrik-su-gaz-telekom) gitgide artan miktarda siber saldırı riski altındalar. Her yıl kritik alt yapı sistemlerine yapılan siber saldırılar bir önceki yıla oranla en az %40 artış gösteriyor. Amerika, Ukrayna, İran, Türkiye, Fransa, siber saldırılardan nasibini almamış ülke kalmadı. Kritik alt yapı sistemlerinin bir ülke için Aşil’in Topuğu anlamına geldiğin bilen hackerlar, gerek politik gerek parasal motivasyonlarla bir biri ardına şebekeleri çökertiyorlar.

Gerek kurumsal networkleriniz gerekse SCADA sistemleriniz doğru koruma altında değilse şebeke faaliyetlerinizi sürdürmeniz bir sonraki saldırıdaki şansınıza bağlı.

Dereka, altyapı sektörüne yönelik özelleşmiş siber güvenlik teknolojileri ile koruma, tespit ve ileri siber saldırılara cevap vermedeki geniş tecrübesini hizmetinize sunar.