Çözümlerimiz

Sistem Güvenliği

Sistem Güvenliği, yetkisiz yazılımların, kişilerin ya da alt sistemlerin, sistemin anahtar süreçleri ya da kaynakları üzerinde erişim ve kontrol sağlama becerisini engellemek üzere kurgulanmıştır. Dereka sizlere sistem güvenlik açıklarınızı tespit etmede ve doğru teknoloji – hizmet ikilisini bir araya getirerek siber zafiyetlerinizi gidermekte yardımcı olmaktadır.
Antimalware yazılımları, kötü amaçlı yazılımların bilgisayar ve sistemlere zarar vermesini önlemek, tespitini yapmak ve zararlı yazılımın etkilediği sistemlerin yeniden çalışır hale gelmesi için kullanılan yazılımlardır.
Zararlı yazılımlardan korunma, kurumunuzda hizmet kesintileri ve bilgi mahremiyeti risklerini azaltır. Dereka, siber tehdidi tespit edebilmeniz ve engelleyebilmeniz için gerekli olan alt yapıyı en iyi konfigürasyonu gözeterek kurmaktadır.
Rol bazlı erişim imtiyazlarını ve bilgi erişimlerini, kullanıcılara özel ihtiyaçlara göre tanımlamak etkin bir güvenlik yönetimi için çok önemlidir. Dereka, doğru erişim modelini tanımlamada ve uygulamada size yol gösterir.
Zafiyet yönetimi, bilgi güvenliğinin uygulanması gereken her sisteme dahil edilmesi gereken önemli bir unsurdur. Bilgi güvenliği ile ilgili yapılan her proje, iyileştirme ve yenileme çalışmalarında sistemlerin zafiyet yönetimi yapılmalıdır. Sürdürülebilirlik açısından ise, zafiyet yönetimi (Vulnerability management/ güvenlik açığı yönetim programları) güvenlik sisteminin önemli bir unsurudur.
Sistemlerinizin sağlıklı ve güvenli kullanımı için, etkin ve kapsamlı bir Zafiyet Yönetimi planınızın olması gerekir. Dereka, çözümleri ve uzman personeli ileağınızdaki, sistemlerinizdeki ve yazılımlarınızdaki zafiyetleri düzenli olarak tespit edebilir, sınıflandırabilir, azaltabilir, tedavi edebilir.
Sistemlerinizin tutarlılığı için, yapılan veya yapılması planlanan tüm değişimlerin, bağlı süreç ve sistemlerin doğru yönetilmesi gerekir. Dereka, sistem değişikliklerinin kritik sistemleriniz üzerindeki etkisini anlamanız ve doğru bir strateji ile değişimi yönetmeniz için yanınızda olur.
Farklı güvenlik politikalarını yönetmek için güvenli platform katmanlarına gereksinim duyabilirsiniz. Dereka, platform güvenliğini tasarlamanız, tek ya da çoklu güvenlik kontrol mekanizmalarını hayata geçirmeniz için yardımcı olur.
Kurumlar ve bulundukları sektörler farklı niteliklerde platformlarda çalışmaktadır. Dereka Teknoloji, müşteri odaklı, yönetilebilir çözümler sunar. Her katmanda yönetilebilir güvenlik çözümleri ile operasyonel süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olur.
Kurumlar, mevcut sistemleri içerisindeki kullanıcılarına bilişim güvenliği politikaları çerçevesinde kısıtlı veya imtiyazlı yetkiler vererek operasyonlarının devamlılığını sağlarlar.
Kullanıcıların veya cihazların sistem içerisindeki hareketi ve erişim yetkileri, kurum ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Rol bazlı erişim imtiyazlarını ve bilgi erişimlerini, kullanıcılara özel ihtiyaçlara göre tanımlamak etkin bir güvenlik yönetimi için çok önemlidir. Dereka, doğru erişim modelini tanımlamada ve uygulamada size yol gösterir.

© 2017 Dereka Teknoloji Danışmanlık Limited Şirketi. All rights reserved.